Tel: 047 / 581 043

Email: info@dvd-josipdol.hr

Objavljeno: Ponedjeljak, 12 Listopad 2015 21:30
Napisao/la Super User
Navalno vozilo marke Mercedes 1113
Oprema:
Spremnik 1000 L za vodu
Naprtnjače kapaciteta 25 litara
Metlanice
Prenosna pumpa Rosenbauer 
Visokotlačna pumpa na prednjem kraju vozila
Cijevi A,B, C i D
Unutrašnje visokotkačno vitlo 
Priključno visokotlačno vitlo na zadnjem kraju
Vozač i 9 vatrogasaca 
Opširnije:Mercedes 1113

Objavljeno: Ponedjeljak, 12 Listopad 2015 21:17
Napisao/la Super User

Dobrovoljno vatrogasno društvo Josipdol službeno postoji od 1906. god. Pilani Josipdol prijetila je opasnost od požara, a u okruženju Josipdola već su postojala neka vatrogasna društva (Ogulin, Brinje, Oštarije). Ondašnji vlasnik pilane osniva od svojih radnika neku vrstu Dobrovoljnog vatrogasnog društva kako bi firmu zaštitio od požara. Vlasnik pilane kupuje i veću vatrogasnu pumpu na kotačima, koju su vukli konji i trubu za izvođenje vježbi i davanje zapovijedi znakovima trube, kakav je tada bio običaj.

 

Društvo je postojalo sve do Prvog svjetskog rata 1914. god. kada svi sposobni muškarci odlaze na front, a pilana prestaje s radom te zamire i vatrogastvo. Nakon rata pilana nastavlja s radom i oprema ostaje u pilani, ali tek 1931. god. dolazi do osnivanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Josipdol te oprema prelazi u vlasništvo društva iako je uvijek na prvom mjestu bila zaštita pilane od požara.

 

Društvo se brzo omasovilo, a to je bilo potrebno da bi se došlo do što više novčanih sredstava. Tako je, pored izvršnih, bilo i oko 80 podupirajućih članova koji su plaćali članarinu 10 dinara mjesečno.

 

Deset članova utemeljitelja društva dali su ulog od 1000 dinara odjednom, kako bi se društvo moglo registrirati. Utemeljitelji su bili: Dušan Vilhar, Josip Broznić, Franjo Mihaljević, Đuro Boca, Nikola Orlić, Milan Turkalj, Leonard Štiks, Josip Abramović, Matija Bošnjak i Milan Lončarac učitelj.

 

Od ubrane članarine i priloga kupljena su kola s bačvom, koja je napravio kovač Dane Pavličić. U slučaju požara vozila su se kola s bačvom i vodom te pumpa s konjima i gasilo se na tada suvremen način. Konjska zaprega koristila se od prvog vlasnika koji se našao u blizini, a on nije smio otkazati poslušnost u pružanju pomoći.

 

Prvi predsjednik Društva 1931. god bio je Josip Broznić, upavitelj Vilharove pilane, zapovjednik je bio Milan Turkalj, trgovac, tajnik Franjo Mihalić, općinski bilježnik, a blagajnik Đuro Boca, općinski blagajnik.

 

Tada je u društvu djelovala i tamburaška sekcija sa 14 instrumenata i glazbenika, pjevački zbor i diletanska sekcija. Kapelnik tamburaša bio je Josip Bokor, a diletansko pjevačko društvo vodio je Milan Lončarac učitelj. Osim toga trojica, vatrogasaca završili su vatrogasni tečaj u Ogulinu pa je jedinica bila i preventivno sposobnija za svaku akciju na požaru. Društvo aktivno djeluje sve do početka drugog Svjetskog rata 1941. god. Arhiva Društva, odore i glazbala bili su pohranjeni u Općinskoj zgradi i to su sve uništili Talijani prilikom okupacije naše Zemlje. Ostala je samo pumpa i truba koji su bili na pilani pa su ih radnici zatrpali otpadom, a Talijani su se "zabavili" oko strojeva u pilani.

 

Nakon Drugog svjetskog rata, 29. 06. 1952. god., obnavlja se rad Društva. Prvi predsjednik je Mate Volarić, koji tu dužnost uz kratke prekide obnaša do 1974. god. U međuvremenu predsjednici su bili: Rade Jovetić, Jure Belančić, Jovo Puhar, Miloš Jovetić. Društvo ima 34 izvršna člana.

 

Osim na polju vatrogastva, Društvo djeluje i na kulturnom planu. KUD "Srećko Lipovac" ulazi u DVD i postoji dramska, glazbena i pjevačka sekcija.

 

1954. god. vatrogasna četa ima 15 članova a broj izvršnih članova je 35 muških i 6 ženskih. Te godine u sklopu kulturno - prosvjetne sekcije otvorena je u Josipdolu čitaona i nabavljen radio-aparat.

 

1955. god. spominje se prva oprema u društvu (zimske bluze, hlače, kape). Te godine nabavljen je agregat TMZ tj. motorna vatrogasna štrcaljka od 6 KS s priborom.

 

1967. god. prvi put u rad društva uključuje se i podmladak iz Osnovne škole.

 

1969. god. preseljeno je spremište na Sajmište Josipdol (uz Osnovnu školu).

 

1973. god. dobiven je kamion Fiat 620. Nakon 1974. predsjednici društva bili su: Jure Turkalj, a nakon njega još Zvonko Turkalj, Marko Turkalj, Vladimir Jandrlić, Mate Rendulić.

 

1981. otvoreno je vatrogasno spremište koje je još i danas u istom stanju kakvo je bilo i tada. Ništa se nije dogradilo kako je bilo predviđeno (potkrovlje sa sobama za sastanke i druge namjene).

 

Tih godina Društvo se aktivira i na Vatrogasnim takmičenjima te postiže dosta dobre rezultate. U radu s natjecateljima naročito su aktivni: Veseljko Šegan, Željko Franjković - Papa i Mirko Jakšić.

 

1984. god. nabavljen je i kamion cisterna (7 500 l) TAM 170. Te godine na vatrogasnom natjecanju ZO Rijeka pionirke A Josipdola osvajaju prvo mjesto.

 

1985. god. Društvo ima 110 članova i vrlo je uspješno u rad s mladim selekcijama. 6 članova položilo je ispite za vatrogasne časnike što daje daljnji podstrek u stručnom radu Društva. Franjo Turkalj dobiva odlikovanje za 50 godina rada i članstva u Društvu.

 

1986. god. Društvo je među najjačim društvima u općini Ogulin te nastupa s osam natjecateljskih ekipa na natjezanju VZ (5 muških i 3 ženske). Na Rabu na međuopćinskom vatrogasnom natjecanju pionirke B osvajaju prvo mjesto.

 

1988. god. VSZO Rijeka odlikovalo je DVD Josipdol srebrnom zvijezdom.

 

Najveći napredak u radu i organizaciji Društva napravljen je osamdesetih godina kada je napravljeno spremište, nabavljena dva vozila (kamion i kombi), nabavljena prijenosna pumpa i mnoštvo druge vatrogasne opreme. DVD Josipdol u tom razdoblju slovi za jedno od najuspješnijih društava sa oko 100 članova. Predsjednik Društva u tom periodu je Zvonko Turkalj a tajnik Zdravko Turkalj.

 

Izbijanjem neprijateljstava i Domovinskog rata zamire rad Društva, jer su članovi uključeni u Hrvatsku vojsku, Policiju ili Civilnu i Narodnu Zaštitu. Kako se Josipdol nalazi na prvoj crti bojišnice, malo vremena ima za vatrogastvo, već se sve snage usmjeravaju na obranu domova i obitelji. Ipak, preostali članovi koji nisu bili aktivirani u navedenim Snagama ili kada su slobodni, sudjeluju na gašenjima požara na području Josipdola. Društvo radi i djeluje, ali s vrlo slabim aktivnostima sve do 2001. god. kada se obnavlja i aktivira rad Društva. Aktivnošću starih članova i njihovim inzistiranjem izabran je novi Upravni odbor na čelu s predsjednikom Marinkom Turkaljem i zapovjednikom Veseljkom Šeganom.

 

Započinje mukotrpan rad na obnovi derutne i devastirane opreme i vozila. Kamion cisterna u vrlo je lošem stanju i za njegov potpuni popravak utrošeno je godinu dana rada. U to vrijeme počinje se graditi autocesta kroz naše mjesto te Društvo uspijeva zaraditi znatan novčani iznos prevozeći vodu za tvrtku Bechtel što je veliki poticaj za daljnji rad.

 

Izrađuju se amblem i grb Društva, kupljeno je novo kombi vozilo Wolksvagen, izrađena je zastava Društva uz kumstvo i pokroviteljstvo Općine Josipdol.

 

2005. god. Društvo polako vraća staru slavu. U rad društva uključuje se mnogo mladih članova i DVD Josipdol je ponovno među najaktivnijim društvima u VZ Ogulin. Uređuje se poligon za vježbanje te sprave i prepreke za natjecanje mladeži i djece. U radu s podmlatkom naročito se ističu Stipe Kirasić, Milan Špehar i Veseljko Šegan. Na Kup vatrogasnom natjecanju u Karlovcu sudjeluje sa šest ekipa uz zapažene rezultate. U društvu radi i djeluje 108 vatrogasaca, a ispit za zvanje vatrogasca polaže 25 članova.

 

03.09.2006. god. Joso žanić je povodom 100 godina djelovanja Društva predstavio Monografiju u kojoj je detaljno opisan rad Društva kroz prvih 100 godina postojanja.

 

2010. i 2011. ekipa ženske mladeži ostvarila je povijesni uspjeh pobjedom na državnom natjecanju. Time su ostvarile plasman na Vatrogasnu olimpijadu mladeži u Kočevlju gdje su osvojile brončanu medalju.

 

DVD josipdol je trenutno pobratimljen sa DVD Sveta Marija iz Međimurske županije i DVD Gornje Jesenje iz Krapinsko-zagorske županije. 

Objavljeno: Ponedjeljak, 12 Listopad 2015 20:54
Napisao/la Super User

Upravni odbor DVD-a Josipdol

  • Predsjednik: Veseljko Šegan
  • Zamjenik Predsjednika: Davor Vuković
  • Tajnik: Josip Šibarić
  • Blagajnik: Bosiljka Čigoja-Šibarić
 
Članovi UO: Zdravko Kosanović, Zoran Belančić, Vedran Jagnjić, Nikica Jagnjić, Milan Mišćević
 

 

Nadzorni odbor

Marijan Klišanin, Željko Franjković, Robert Turkalj

Objavljeno: Ponedjeljak, 12 Listopad 2015 20:59
Napisao/la Super User

Objavljeno: Ponedjeljak, 12 Listopad 2015 20:46
Napisao/la Super User

Zapovjednik: Stevo Jakšić

Zamjenik zapovjednika: Zlatko Rendulić

Član zapovjedništva: Zdravko Kosanović

Član zapovjedništva: Josip Šibarić

Član zapovjedništva: Marinko Turkalj

Član zapovjedništva: Anamarija Muhar

Search