Logo DVD Josipdol

DVD JOSIPDOL

Dobrovoljno vatrogasno društvo Josipdol

Poziv za godišnju skupštinu

POZIVAJU SE ČLANOVI!

Temeljem čl. 67., al. 8. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Josipdol, sazivam

REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

koja će se održati 2. ožujka 2024. (subota) u hotelu Josipdol s početkom u 19.00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i izbor Radnog predsjedništva
2. Izbor radnih tijela Skupštine (Verifikacijka komisija,zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika)
3. Podnošenje izvješća predsjednika, zapovjednika, blagajnika, NO-a i VK-e
4. Rasprava o podnijetim izvješćima i njihovo usvajanje
5. Prijedlog programa rada za 2024. godinu
6. Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu
7. Rasprava o podnijetim prijedlozima i njihovo usvajanje
8. Dodjela priznanja
9. Riječ gostiju
10. Razno

Molimo da skupštini obavezno nazočite!

Predsjednik DVD-a Josipdol,
Matija Belančić, dipl. ing.

Ostale vijesti

Gelerija